Các tổ chức tín dụng kỳ vọng sẽ nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng sẽ nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố một số kết quả của cuộc điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) tháng 6/2022. Theo đó, các TCTD cho biết, sự lạc quan về triển vọng kinh tế vĩ mô, chính sách và định hướng của Chính phủ, NHNN cùng với năng lực tài chính của TCTD là cơ sở để dự kiến nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2022.