Các tổ chức tín dụng kỳ vọng sẽ nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng

Theo dangcongsan.vn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố một số kết quả của cuộc điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) tháng 6/2022. Theo đó, các TCTD cho biết, sự lạc quan về triển vọng kinh tế vĩ mô, chính sách và định hướng của Chính phủ, NHNN cùng với năng lực tài chính của TCTD là cơ sở để dự kiến nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo kết quả điều tra, nhu cầu tín dụng tổng thể của khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2022 được nhiều tổ TCTD nhận định tăng hơn so với 6 tháng cuối năm 2021 và cùng kỳ các năm 2020-2021, nhưng vẫn thấp hơn so với 6 tháng đầu năm 2019 - thời kỳ trước dịch bệnh COVID-19.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, nhu cầu tín dụng tiếp tục cải thiện hơn so với 6 tháng đầu năm 2022 ở tất cả các lĩnh vực. Nhu cầu tín dụng phục vụ đời sống và tiêu dùng được nhiều TCTD dự báo tăng nhất trong năm 2022, tiếp theo là nhu cầu về vay thương mại, dịch vụ và vay phát triển công nghiệp, xây dựng. Trong khi nhu cầu tín dụng phát triển nông, lâm, thủy sản được ít TCTD dự báo tăng nhất.

Trong các lĩnh vực cho vay cụ thể, đầu tư vận tải kho bãi, kinh doanh xuất nhập khẩu, mua nhà để ở và công nghiệp chế biến chế tạo là 4 lĩnh vực được dự báo nhu cầu tín dụng tăng nhiều nhất trong năm 2022.

Cũng theo kết quả điều tra thống kê, có 42,9% các TCTD cho biết đã đáp ứng 100% nhu cầu vay của khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt 100% TCTD thuộc nhóm 16 ngân hàng thương mại trọng yếu cho biết đã đáp ứng nhu cầu vay vốn ở mức độ cao (trên 75%) trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tỷ lệ TCTD nhận định rủi ro tín dụng tăng trong 6 tháng đầu năm 2022 ở mức thấp hơn so với 6 tháng cuối năm 2021 đối với hầu hết các lĩnh vực ngoại trừ lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán. Nhu cầu vay vốn của lĩnh vực này cũng được nhận định là giảm nhẹ.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, bên cạnh 62,1% TCTD kỳ vọng mặt bằng rủi ro tín dụng ổn định, thì tỷ lệ TCTD dự báo rủi ro tín dụng tăng là 26,3% cao hơn tỷ lệ TCTD kỳ vọng giảm với 11,6%.

Năm 2022, tỷ lệ TCTD dự kiến rủi ro tín dụng của các khoản vay đầu tư kinh doanh du lịch tăng ở mức thấp hơn so với các năm 2020, 2021 và kỳ vọng giữ ổn định trong năm 2023. Đây cũng là một trong các lĩnh vực được các TCTD dự kiến giảm bớt thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng và tập trung cho vay để hỗ trợ phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các TCTD có xu hướng nới lỏng hơn tiêu chuẩn tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân và các lĩnh vực ưu tiên; giảm mạnh xu hướng thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh du lịch; về cơ bản giữ nguyên tiêu chuẩn tín dụng đối với nhóm khách hàng là doanh nghiệp.

Cùng với đó, các TCTD có xu hướng thắt chặt nhẹ đối với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán, đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

Từ nay đến cuối năm 2022, các TCTD dự kiến giữ nguyên hoặc có xu hướng nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị mình, dự kiến áp dụng đối với tất cả các nhóm khách hàng.

Trong đó tập trung nới lỏng hơn đối với nhóm khách hàng là doanh nghiệp và áp dụng với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên. Đồng thời dự kiến giảm bớt thắt chặt đối với lĩnh vực cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán, cho vay kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, cho vay đầu tư, kinh doanh du lịch so với 6 tháng đầu năm 2022. Trong khi vẫn giữ nguyên xu hướng thắt chặt đối với lĩnh vực cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản.

Các TCTD cũng bày tỏ sự lạc quan về triển vọng kinh tế vĩ mô, chính sách và định hướng của Chính phủ, NHNN cùng với năng lực tài chính của TCTD là cơ sở để dự kiến nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2022.

Cũng theo kết quả điều tra trong 6 tháng đầu năm 2022, các TCTD cho biết đã nỗ lực thu hẹp chênh lệch lãi suất biên và phí phi lãi suất để hỗ trợ khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh, nhưng tiếp tục giữ nguyên hoặc có xu hướng thắt chặt nhẹ các điều kiện và điều khoản cho vay tổng thể để đảm bảo chất lượng tín dụng.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, các TCTD dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt nhẹ các điều khoản và điều kiện cho vay khách hàng doanh nghiệp, đầu tư kinh doanh bất động sản, nhưng nới lỏng hơn đối với cho vay sản xuất kinh doanh.

Đối với khách hàng cá nhân, trong 6 tháng đầu năm 2022 các điều kiện và điều khoản cho vay được nới lỏng hơn đối với cho vay tiêu dùng, mua bất động sản để ở, trong khi thắt chặt đối với sử dụng thẻ tín dụng và các TCTD dự kiến tiếp tục xu hướng này trong 6 tháng cuối năm 2022.