Xây dựng chiến lược cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Xây dựng chiến lược cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp được xác định là giải pháp quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Vì vậy, từ năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết 03 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và tiếp theo đó là Kết luận 64 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về tiếp tục đẩy mạnh phát triển CN-TTCN đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tạo thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia

Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tạo thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia

Để chuyển dịch nhanh cơ cấu sản xuất và từng bước xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết 10 về đẩy mạnh phát triển CN-TTCN đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Quỹ khuyến công trợ lực cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Quỹ khuyến công trợ lực cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.