JICA viện trợ hơn 21 tỷ đồng phát triển tiểu thủ công nghiệp ở miền núi Quảng Nam

Theo Lê Thông/Báo Quảng Nam

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ hơn 21 tỷ đồng thực hiện dự án xây dựng cơ chế phát triển bền vững tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn tại 9 huyện miền núi của Quảng Nam.

Huyện miền núi Nông Sơn hỗ trợ máy móc phát triển tiểu thủ công nghiệp (ảnh minh họa). Ảnh: Lê Thông
Huyện miền núi Nông Sơn hỗ trợ máy móc phát triển tiểu thủ công nghiệp (ảnh minh họa). Ảnh: Lê Thông

Ngày 27/10, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt khoản viện trợ Dự án xây dựng cơ chế phát triển bền vững tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn miền núi Quảng Nam do JICA tài trợ thông qua Tổ chức Cứu trợ - phát triển quốc tế (FIDR).

Dự án thực hiện tại 9 huyện miền núi gồm Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My từ nay đến tháng 5.2026 với tổng vốn viện trợ không hoàn lại dự kiến 900 nghìn USD (tương đương 21,15 tỷ đồng). UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ dự án.

Sau thời gian thực hiện, kết quả chủ yếu của dự án là tiềm lực địa phương được phát triển bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau tại cấp cơ sở; các điểm du lịch dựa vào cộng đồng được xây dựng;

Hệ thống cung ứng và trao đổi thông tin thị trường ở mọi cấp độ của Quảng Nam được cải thiện; mạng lưới kết nối tiểu thủ công nghiệp để thúc đẩy kinh doanh được thiết lập; cơ chế hỗ trợ của Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển khu vực được củng cố.