Tham vấn chuyên gia quốc tế về cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Tham vấn chuyên gia quốc tế về cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Chiều ngày 1/9/2021, Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại (Bộ Tài chính) đã phối hợp với Ngân hàng Standard Chartered tổ chức hội thảo trực tuyến tham vấn các chuyên gia quốc tế trong quá trình hoàn thiện Đề án “Đánh giá kết quả công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2013-2020 và đề xuất định hướng cho giai đoạn 2021-2030”.
Bảo vệ quyền riêng tư để duy trì sự tín nhiệm đối với ngân hàng

Bảo vệ quyền riêng tư để duy trì sự tín nhiệm đối với ngân hàng

Sự gia tăng đáng kể số lượng thông tin cá nhân cần được xử lý và các sự kiện trực tuyến cấp cao trong những năm gần đây đã khiến vấn đề quyền riêng tư trở thành một chính sách của chương trình nghị sự. Các ngân hàng đã đặt vấn đề quyền riêng tư trong tình trạng cấp bách và xem nó như một rủi ro chính trong 5 năm tới.
Moody's nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên Tích cực

Moody's nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên Tích cực

Việc Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức Tích cực (tăng hai bậc) là kết quả của sự kiên trì, chủ động của các cơ quan Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc trao đổi, chia sẻ các thông tin cập nhật với phía Moody’s.