Quản lý, kiểm soát nợ công an toàn, bền vững

Quản lý, kiểm soát nợ công an toàn, bền vững

Nhờ công tác quản lý nợ công được triển khai hiệu quả, các chỉ tiêu an toàn nợ công đến cuối năm 2022 tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ trong giới hạn. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, củng cố tính bền vững của chính sách tài khóa, đóng góp vào việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.
Nền tài chính công của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định

Nền tài chính công của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định

Ngày 26/5/2022, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu S&P nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”. Đặc biệt, theo đánh giá của S&P, trong lĩnh vực tài khóa, nền tài chính công của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định, kể cả trong bối cảnh tình hình thu, chi của ngân sách gặp áp lực nhất định trước tác động của đại dịch.
Bộ Tài chính chủ động, tích cực trao đổi thông tin với tổ chức xếp hạng tín nhiệm

Bộ Tài chính chủ động, tích cực trao đổi thông tin với tổ chức xếp hạng tín nhiệm

Vừa qua, Moody’s đã nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức Tích cực (tăng hai bậc). Đây là kết quả của sự kiên trì, chủ động của các cơ quan Chính phủ, trong đó có Bộ Tài chính trong việc trao đổi, chia sẻ các thông tin cập nhật với tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s.