Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng ngày càng quyết liệt, đạt hiệu quả cao

Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng ngày càng quyết liệt, đạt hiệu quả cao

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, trong năm 2022, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều cơ bản được khẩn trương điều tra làm rõ; công tác phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả tích cực...
Ngăn chặn tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng

Ngăn chặn tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng

Thời gian qua, bắt kịp Cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã tăng cường ứng dụng các công nghệ số hiện đại, nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng trải nghiệm khách hàng và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao.