Tỉnh Hậu GIang còn tồn đọng hơn 5.300 tấn thủy sản

Tỉnh Hậu GIang còn tồn đọng hơn 5.300 tấn thủy sản

Do gặp khó khăn về đầu ra nên hiện toàn tỉnh còn tồn đọng sản lượng thủy sản tương đối nhiều. Hiện nay còn tồn đọng hơn 5.300 tấn thủy sản các loại; trong đó có 2 sản phẩm còn tồn đọng nhiều là cá tra gần 4.900 tấn, cá thát lát tồn đọng 472 tấn.
Nỗi lo nông sản tồn đọng

Nỗi lo nông sản tồn đọng

Đã quá ngày thu hoạch nhưng do tiếp tục gặp khó khăn về vận chuyển và tiêu thụ nên nhiều mặt hàng nông sản của người dân trong tỉnh còn tồn đọng với số lượng lớn, từ đó tạo áp lực cho ngành chức năng và nhà vườn.