05 điểm nhấn nổi bật của giáo dục nghề nghiệp năm 2021

05 điểm nhấn nổi bật của giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Với tinh thần sáng tạo, đổi mới và linh hoạt, tập thể cán bộ, công chức người lao động của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cùng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thành công nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các hoạt động.
Giáo dục nghề nghiệp trực tuyến, kịp thời thích ứng với Covid-19

Giáo dục nghề nghiệp trực tuyến, kịp thời thích ứng với Covid-19

Để khắc phục tối đa tình trạng ngắt quãng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp trong ứng dụng công nghệ thông tin, tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo trực tuyến.
Chung tay đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Chung tay đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020, Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cần có sự chung tay của các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đổi mới đồng bộ các yếu tố căn bản của giáo dục nghề nghiệp.
Phát triển hệ thống Giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao

Phát triển hệ thống Giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao

Sau 3 năm triển khai, Dự án Đổi mới và Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã bước đầu đạt những kết quả tích cực, khẳng định vai trò tiên phong trong chặng đường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia, hòa nhập sâu rộng với mạng lưới nhân lực khu vực và quốc tế.