Giảm thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp

Giảm thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ, việc Tổng cục Hải quan ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về Chương trình doanh nghiệp (DN) ưu tiên với các nước ASEAN được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các DN ưu tiên.
Phát triển hệ thống quản lý trị giá hải quan phù hợp với các chuẩn mực quốc tế

Phát triển hệ thống quản lý trị giá hải quan phù hợp với các chuẩn mực quốc tế

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trị giá hải quan phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Đề án Cải cách quản lý công tác trị giá hải quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiệp định trị giá (GATT), Công ước Kyoto và các chuẩn mực quốc tế phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển hải quan giai đoạn 2021-2030.
Kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận trị giá hải quan đối với mặt hàng Sorbitol

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận trị giá hải quan đối với mặt hàng Sorbitol

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1362/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để yêu cầu tăng cương theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng sorbitol của một số doanh nghiệp lợi dụng khai báo không chính xác thông tin hàng hóa nhập khẩu.
Chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô

Chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô

Thông tư số 27/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 19/4/2021 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2021 quy định cụ thể về chính sách thuế đối với chuyển nhượng xe ô tô.