Phát triển hệ thống quản lý trị giá hải quan phù hợp với các chuẩn mực quốc tế

Hà Anh (T/h)

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trị giá hải quan phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Đề án Cải cách quản lý công tác trị giá hải quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiệp định trị giá (GATT), Công ước Kyoto và các chuẩn mực quốc tế phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển hải quan giai đoạn 2021-2030.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Triển khai nhiệm vụ được giao, Tổng cục Hải quan đã và đang xây dựng Đề án Cải cách quản lý công tác quản lý trị giá hải quan. Chia sẻ về vấn đề này, ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, Đề án phải chú trọng đến việc đánh giá toàn diện công tác quản lý trị giá hải quan; xác định rõ các vướng mắc, hạn chế cũng như kết quả đạt được trong công tác quản lý trị giá hải quan, từ đó đưa ra đề xuất các giải pháp cải cách quản lý công tác trị giá hải quan.

Đề án tiếp tục phát triển hệ thống quản lý trị giá hải quan phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; học tập kinh nghiệm các nước phát triển; tuân thủ Luật Hải quan; phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển hải quan giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số đảm bảo hoạt động quản lý trị giá hải quan hiệu quả.

Qua thực tế quản lý trị giá hải quan cho thấy, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa có quy định rõ ràng và thống nhất hướng dẫn, xác định những tài liệu, chứng từ liên quan đến công tác xác định trị giá trong hồ sơ hải quan; chưa có quy định chi tiết về kiểm tra mức giá kê khai trong khi tham vấn giá; chưa có quy định chi tiết về kiểm tra và xác định trị giá hải quan trong kiểm tra sau thông quan; thông tin phục vụ công tác kiểm tra, xác định trị giá hải quan còn thiếu...

Để khắc phục những hạn chế trên, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trị giá hải quan, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Đề án Cải cách quản lý công tác trị giá hải quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiệp định trị giá (GATT), Công ước Kyoto và các chuẩn mực, thông lệ quốc tế phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển hải quan giai đoạn 2021-2030.

Mục tiêu của Đề án này là hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan và chất lượng phục vụ người khai hải quan, doanh nghiệp trong công tác quản lý trị giá hải quan, chống gian lận thương mại, bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế vào ngân sách nhà nước.

Mặt khác, Đề án sẽ cải cách toàn diện công tác quản lý trị giá hải quan và triển khai các hoạt động hỗ trợ cải cách công tác quản lý trị giá hải quan trong xây dựng, sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành về trị giá hải quan; xây dựng cơ sở dữ liệu về trị giá; kết nối trao đổi thông tin; tổ chức thực hiện công tác quản lý giá...