Tổng cục Hải quan:

Tháo gỡ vướng mắc về xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 955/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH Thương mại Song Hằng tháo gỡ vướng mắc về việc xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu.

Các mức giá tham chiếu tại các danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá, là một trong những tiêu chuẩn để cơ quan hải quan quyết định kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan.
Các mức giá tham chiếu tại các danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá, là một trong những tiêu chuẩn để cơ quan hải quan quyết định kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan.

Viện dẫn căn cứ pháp lý xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho hay, theo Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá kê khai để xác định dấu hiệu nghi vấn và thực hiện tham vấn.

Các mức giá tham chiếu tại các danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá là một trong những tiêu chuẩn để cơ quan hải quan quyết định kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan.

Đối với các tờ khai hải quan được cơ quan hải quan lựa chọn tham vấn trị giá hải quan khi tiến hành thủ tục tham vấn người khai hải quan có nhiệm vụ xuất trình hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan, để chứng minh tính xác thực của trị giá do doanh nghiệp kê khai.

Trường hợp có đủ cơ sở bác bỏ trị giá kê khai thì cơ quan hải quan bác bỏ trị giá kê khai và xác định lại trị giá hải quan. Trường hợp không đủ cơ sở bác bỏ thì cơ quan hải quan chấp nhận trị giá kê khai.