158 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ được tổ chức trong năm qua

158 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ được tổ chức trong năm qua

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức 158 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) với tổng giá trị gọi thầu đạt 349.500 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu là 214.722 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu/gọi thầu đạt 61.4%.
Hướng dẫn thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất

Hướng dẫn thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất

Ngày 24/5/2022, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 1379/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật (DVKT) thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.
Tính đến 30/6/2020, tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ đạt hơn 1,16 triệu tỷ đồng

Tính đến 30/6/2020, tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ đạt hơn 1,16 triệu tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 6/2020, đã có 16 đợt đấu thầu huy động được tổ chức với tổng cộng 32.594 tỷ đồng trái phiếu, tăng 77,2% so với tháng trước. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 6 đạt 89,3%, khối lượng đặt thầu gấp 3,03 lần khối lượng gọi thầu, trong đó, 100% trái phiếu huy động được do Kho bạc Nhà nước phát hành.