Tháng 10/2022: Tổ chức 10 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ


Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, trong tháng 10/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức 10 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) với tổng giá trị gọi thầu là 36,500 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 67.5%.

VBMA cho biết, kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 15 năm là 2 kỳ hạn duy nhất trúng thầu (lần lượt ở mức 14,600 tỷ đồng và 10,050 tỷ đồng), tỷ lệ trúng thầu là 78.9% đối với kỳ hạn 10 năm và 59.1% với kỳ hạn 15 năm. Lãi suất trúng thầu trung bình của kỳ hạn 10 năm và 15 năm tăng mạnh so với lãi suất trúng thầu tháng 9/2022.

Nguồn: VBMA
Nguồn: VBMA

Từ đầu năm đến nay, KBNN đã phát hành tổng cộng 139,432 tỷ đồng TPCP trong năm, tương ứng 35% kế hoạch năm 2022 Cụ thể, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10 năm là 72,072 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm; 15 năm là 56,470 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch năm; 20 năm là 2,265 tỷ đồng, đạt 8% kế hoạch năm và 30 năm là 8,625 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch năm.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành của TPCP kỳ hạn 10 năm giảm 49,437 tỷ đồng (giảm 41%), 15 năm giảm 24,947 tỷ đồng (giảm 21%), 20 năm giảm 11,863 tỷ đồng (giảm 84%) và 30 năm giảm 13,724 tỷ đồng (giảm 61%).

Nguồn: VBMA
Nguồn: VBMA

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tiến hành gọi thầu 15,000 tỷ đồng TPCP bảo lãnh ở các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm, tỷ lệ đặt thầu/gọi thầu đạt 54.7%. Trong đó, chỉ có trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm gọi thầu thành công, lần lượt ở mức 2,100 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu 38%) và 1,700 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu 31%).

Tính từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát hành 9,300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm.

Nguồn: VBMA
Nguồn: VBMA

Theo dữ liệu của VBMA, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng 777 tỷ đồng trong tháng 10/2022. Như vậy, trong 10 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 6,681 tỷ đồng TPCP.

Lợi suất trung bình TPCP tiếp tục nới rộng đà tăng trong tháng 10/2022, tăng từ 0.85% đến 1.29% tại tất cả các kỳ hạn so với trung bình tháng 9/2022. VBMA cho biết, lợi suất TPCP vẫn chịu áp lực tăng sau 2 đợt tăng lãi suất điều hành thêm 1% của Ngân hàng Nhà nước.

Hân Nguyễn