Thực tiễn triển khai cơ chế tự chủ tài chính ở một số trường đại học tại châu Á

Thực tiễn triển khai cơ chế tự chủ tài chính ở một số trường đại học tại châu Á

Tại châu Á, vấn đề tự chủ đại học về tài chính được thực hiện khá sớm, trong đó, một số quốc gia đã triển khai thành công chính sách này như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Bài viết này đánh giá, phân tích thực tiễn triển khai chính sách tự chủ tài chính ở một số trường đại học của các nước, từ đó, rút ra kinh nghiệm đối với Việt Nam.
Thực trạng và giải pháp quản trị hiệu quả tại các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam

Thực trạng và giải pháp quản trị hiệu quả tại các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp định tính và định lượng, đồng thời tiến hành khảo sát trực tuyến thông qua bảng câu hỏi chủ yếu tập trung vào việc lấy ý kiến đánh giá đối với hoạt động quản trị tại cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam theo hướng tự chủ.
Thực trạng pháp luật quản lý đại học công lập tự chủ và một số kiến nghị

Thực trạng pháp luật quản lý đại học công lập tự chủ và một số kiến nghị

Đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ là xu thế tất yếu của quá trình phát triển xã hội, tuy nhiên hiện nay khung pháp lý về vấn đề này vẫn còn nhiều điểm hạn chế như chưa thể hiện rõ nét bản chất của cơ chế quản lý đối với các trường đại học công lập; các văn bản được ban hành còn thiếu tính đồng bộ…
Chi phí logistics cao, nông sản giảm sức cạnh tranh

Chi phí logistics cao, nông sản giảm sức cạnh tranh

Nông sản Việt có lợi thế về chủng loại, mùi vị và màu sắc, song điểm bất lợi là giá thành cao hơn sản phẩm cùng loại của nhiều đối thủ. Nguyên nhân được xác định là chi phí logistics của Việt Nam quá cao, vì thế nông sản Việt đang mất dần lợi thế cạnh tranh.