Kiểm soát tài chính: 3 vấn đề trọng tâm cần bàn luận

Kiểm soát tài chính: 3 vấn đề trọng tâm cần bàn luận

Kiểm soát, giám sát tài chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự ổn định hệ thống tài chính, góp phần phát triển kinh tế quốc gia bền vững. Mặc dù kiểm soát tài chính là vấn đề không mới nhưng có vai trò rất quan trọng, nhất là đối với các quốc gia đang trong quá trình phát triển và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới như Việt Nam.
Những xu hướng chủ đạo kinh tế thế giới 2019

Những xu hướng chủ đạo kinh tế thế giới 2019

Kinh tế thế giới 2019 được hầu hết các tổ chức dự báo tăng trưởng chậm lại, triển vọng trung hạn chưa vững chắc và một số yếu tố dưới đây được nhìn nhận sẽ là những xu hướng chủ đạo trong năm nay.