Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vị trí hết sức quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường gặp nhiều trở ngại khi phải đối diện với những biến động kinh tế và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.
Hiến pháp năm 2013: Nền tảng pháp lý cao nhất “khai sáng” nhận thức về quyền con người

Hiến pháp năm 2013: Nền tảng pháp lý cao nhất “khai sáng” nhận thức về quyền con người

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu về quyền con người được quốc tế ghi nhận, nhưng thực tế là việc tuyên truyền về quyền con người vẫn còn han chế. Nhiều người dân thực sự không biết quyền lợi của mình khi bị người khác xâm phạm… Vì vậy, công cuộc trang bị kiến thức cho người dân nhận thức đúng về quyền con người là việc làm bức thiết.