Thời điểm vàng để thúc đẩy ứng dụng Blockchain

Thời điểm vàng để thúc đẩy ứng dụng Blockchain

Tại Hội thảo "Ứng dụng Blockchain trong định danh số và tiềm năng công nghệ" ngày 28/7, các chuyên gia nhận định Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có định danh số.
Ứng dụng Blockchain “đe dọa” phương thức chuyển khoản ngân hàng truyền thống

Ứng dụng Blockchain “đe dọa” phương thức chuyển khoản ngân hàng truyền thống

Trong Cách mạng công nghiệp 4.0, “blockchain”(chuỗi khối) được xem là công nghệ "then chốt" cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin trong tương lai. Công nghệ này giúp giảm chi phí giao dịch và thay đổi hình thức thanh toán được cho sẽ đe dọa lớn đến ngành ngân hàng truyền thống.