Đảm bảo chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên

Đảm bảo chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên

Việc sửa đổi chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Luật thuế TNDN hiện hành là cần thiết nhằm khắc phục tình trạng dàn trải, đảm bảo các chính sách ưu đãi về thuế TNDN được thực hiện để phát triển các ngành, lĩnh vực và địa bàn ưu tiên của Đảng và Nhà nước.
Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm

Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm

Trước tình hình số thu ngân sách nội địa những tháng qua có xu hướng giảm, toàn ngành Thuế sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng... nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước (NSNN).
Chấn chỉnh việc hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa và thực hiện Chương trình ưu đãi thuế

Chấn chỉnh việc hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa và thực hiện Chương trình ưu đãi thuế

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1163/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để chấn chỉnh công tác hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa và việc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 và Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021.
Chính sách thuế, kế toán đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở Việt Nam

Chính sách thuế, kế toán đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở Việt Nam

Hiện nay, việc hình thành và mở rộng các quỹ xã hội, từ thiện là xu thế tất yếu để giúp Chính phủ cung cấp hàng hóa công cộng và phúc lợi cho các đối tượng yếu thế, góp phần giảm chênh lệch khoảng cách giàu, nghèo. Thông qua phân tích, đánh giá một số chính sách thuế, kế toán hiện đang áp dụng đối với các quỹ xã hội, từ thiện ở Việt Nam, bài viết chỉ ra những hạn chế, khoảng trống trong các quy định này và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế, kế toán đối với các quỹ xã hội, từ thiện, giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ của các quỹ này thuận tiện, minh bạch.
Điểm lại các chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 12/2021

Điểm lại các chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 12/2021

Thay đổi quy định về kỳ xét ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô; Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước; bổ sung một số mức phí trong lĩnh vực thủy sản... là những chính sách tài chính có hiệu lực trong tháng cuối của năm 2021.