Khai mạc phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bảo Thương

Sáng nay (12/9/2023), Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc Phiên họp thứ 26 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Quang cảnh Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Quang cảnh Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra làm 3 đợt (đợt 1 từ ngày 12 đến 14/9/2023; đợt 2 ngày 18/9, 20/9/2023 và đợt 3, ngày 29/9/2023) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Tại Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành thời gian để xem xét, cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án Luật như: Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đồng thời, cho ý kiến lần thứ hai đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Về hoạt động giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước; cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023"; cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo kết quả của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030"; xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2023.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Cũng tại Phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

 

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc sáng ngày 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về 4 nội dung, bao gồm: (1) Báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán nhà nước; (2) Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; (3) Dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023"; (4) Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2023.