Khẳng định uy tín, vững bước trên con đường phát triển mới

Khẳng định uy tín, vững bước trên con đường phát triển mới

Cùng với các tạp chí chuyên ngành trong nước, Tạp chí Tài chính đã ngày càng khẳng định được thương hiệu, uy tín của một tờ tạp chí chuyên ngành về tài chính hàng đầu Việt Nam. 60 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Tài chính là cơ quan của Bộ Tài chính về lý luận, phương pháp luận, đồng thời là diễn đàn khoa học của các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu trên cả nước.
Phát huy vị thế của tạp chí khoa học uy tín hàng đầu Việt Nam

Phát huy vị thế của tạp chí khoa học uy tín hàng đầu Việt Nam

Qua nhiều năm đón đọc và là thành viên Hội đồng biên tập, tôi nhận thấy Tạp chí Tài chính ngày càng khẳng định là một tạp chí nghiên cứu khoa học uy tín hàng đầu Việt Nam với nhiều bài viết chất lượng, có hàm lượng khoa học cao. Thành quả này là do Ban Biên tập Tạp chí đã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, các chuyên mục bắt kịp xu thế của báo chí hiện đại.
Cần xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp địa ốc để ưu tiên rót tiền?

Cần xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp địa ốc để ưu tiên rót tiền?

Ngay cả khi room tín dụng được nới trong những năm tới, dòng tiền chảy vào lĩnh vực bất động sản được dự báo sẽ chỉ dành cho những đơn vị có uy tín, các dự án tiềm năng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc xếp hạng tín nhiệm với các doanh nghiệp ngành địa ốc.
Nghị quyết 02/NQ-CP: "Khoác tấm áo mới" cho môi trường kinh doanh

Nghị quyết 02/NQ-CP: "Khoác tấm áo mới" cho môi trường kinh doanh

Triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trên các bảng xếp hạng uy tín toàn cầu đã được nâng lên đáng kể.
Nới room ngoại cho ngân hàng

Nới room ngoại cho ngân hàng

Nhu cầu tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính và sức cạnh tranh trong bối cảnh sau COVID-19 đang thúc đẩy các ngân hàng tìm nguồn lực mới.
5G: Còn lâu mới phổ biến

5G: Còn lâu mới phổ biến

Cuộc đua 5G của các hãng công nghệ hiện chỉ là làm tăng uy tín thương hiệu và chứng tỏ sự sẵn sàng nhập cuộc chơi