Đưa vải thiều Việt Nam chinh phục các thị trường quốc tế

Đưa vải thiều Việt Nam chinh phục các thị trường quốc tế

Nhằm thảo luận các giải pháp đưa vải thiều Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế, ngày 16/6/2022, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức diễn đàn “Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới”.