Biển hiệu môi giới nhà đất phơi sương, nhà đầu tư vắng bóng

Biển hiệu môi giới nhà đất phơi sương, nhà đầu tư vắng bóng

Trái với thời điểm sốt đất ở khu vực vùng ven đô Hà Nội đặc biệt là sau khi thông tin tuyến đường Vành đai 4 sẽ triển khai đầu tư, thời điểm này thị trường bất động sản những khu vực này dường như “đóng băng”, không có giao dịch, biển hiệu môi giới nhà đất nằm phơi sương.
Hà Nội phê duyệt dự án đường song hành - Vành đai 4

Hà Nội phê duyệt dự án đường song hành - Vành đai 4

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành với tổng chiều dài tuyến khoảng 58,2km. Tổng mức đầu tư dự án là 5.388 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 4.525 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.
Toàn cảnh Dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội

Toàn cảnh Dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội. Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án năm 2026, khai thác năm 2027...