Toàn cảnh Dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội


Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội. Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án năm 2026, khai thác năm 2027...

Toàn cảnh Dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội - Ảnh 1
Theo Lê Tùng/daibieunhandan.vn