Kỳ vọng tạo đột phá trong thực hiện chính sách BHYT

Kỳ vọng tạo đột phá trong thực hiện chính sách BHYT

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đã có buổi thảo luận về kế hoạch triển khai Bản Ghi nhớ hợp tác giữa 2 cơ quan vừa được ký kết ngày 9/3/2022.
Nghiên cứu đưa mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế vào diện bình ổn giá

Nghiên cứu đưa mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế vào diện bình ổn giá

Với vai trò là cơ quan phối hợp, Bộ Tài chính đã tích cực tham gia ý kiến với Bộ Y tế trong quản lý chặt chẽ giá vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị y tế. Hiện nay, Bộ Tài chính đang đánh giá, rà soát để sửa đổi, bổ sung Luật Giá, trong đó, nghiên cứu đưa mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế vào diện bình ổn giá.
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch

Ngày 21/7, Thường trực Ban Bí thư đã có Điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.