Cần áp dụng đấu thầu tập trung đối với mua sắm thuốc, vật tư y tế với số lượng nhỏ, rất nhỏ

Cần áp dụng đấu thầu tập trung đối với mua sắm thuốc, vật tư y tế với số lượng nhỏ, rất nhỏ

Đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế là nội dung được xã hội quan tâm và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đầu thầu (sửa đổi). Do đó, tại Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách khi thảo luận dự thảo Luật này, nhiều đại biểu kiến nghị rằng, phải quy định chặt chẽ về vấn đề đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế.
Kỳ vọng tạo đột phá trong thực hiện chính sách BHYT

Kỳ vọng tạo đột phá trong thực hiện chính sách BHYT

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đã có buổi thảo luận về kế hoạch triển khai Bản Ghi nhớ hợp tác giữa 2 cơ quan vừa được ký kết ngày 9/3/2022.
Nghiên cứu đưa mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế vào diện bình ổn giá

Nghiên cứu đưa mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế vào diện bình ổn giá

Với vai trò là cơ quan phối hợp, Bộ Tài chính đã tích cực tham gia ý kiến với Bộ Y tế trong quản lý chặt chẽ giá vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị y tế. Hiện nay, Bộ Tài chính đang đánh giá, rà soát để sửa đổi, bổ sung Luật Giá, trong đó, nghiên cứu đưa mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế vào diện bình ổn giá.