Khẩn trương thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch

PV.

Ngày 10/01/2022, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 888/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Bộ Y tế theo đúng kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt.

Đồng thời, đôn đốc Thanh tra các bộ, ngành địa phương khẩn trương thực hiện thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng tiến độ, chất lượng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 3/2022.

Trước đó, trong tháng 1/2022, Bộ Y tế đã công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020 - 31/12/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định, ngày nghỉ do thực hiện quy định về phòng, chống dịch).