VCBF ra mắt Quỹ mở hoàn toàn mới VCBF-MGF

VCBF ra mắt Quỹ mở hoàn toàn mới VCBF-MGF

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF (VCBF-MGF) ra công chúng.
Việt Nam – Điểm trú ẩn hấp dẫn cho nhà đầu tư

Việt Nam – Điểm trú ẩn hấp dẫn cho nhà đầu tư

Trong điều kiện kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và có nhiều bất ổn, nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng với mức tăng trưởng 9 tháng đầu năm đạt gần 7%, vượt mọi dự đoán và cao nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Đây là cơ sở quan trọng, hấp dẫn các nhà đầu tư…
VCBF được lập Quỹ đầu tư trái phiếu

VCBF được lập Quỹ đầu tư trái phiếu

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF (quỹ VCBF-FIF).
Các quỹ mở của VCBF luôn đem lại tăng trưởng tài sản cho nhà đầu tư...

Các quỹ mở của VCBF luôn đem lại tăng trưởng tài sản cho nhà đầu tư...

"Các quỹ mở của VCBF luôn có thể đem lại tăng trưởng tài sản cho nhà đầu tư..." đó là khẳng định của TS. Vũ Quang Đông - Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên của Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF, tổ chức ngày 12/4/2019.