4 trải nghiệm với dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietcombank

4 trải nghiệm với dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietcombank

Thanh toán nhanh chóng, an toàn bảo mật, ngập tràn ưu đãi là những ưu điểm khiến dịch vụ ngân hàng điện tử ‘lấy lòng’ được hàng triệu khách hàng. Trước xu thế đó, Vietcombank đã đưa ra 4 trải nghiệm với dịch vụ ngân hàng điện tử để đáp ứng nhu cầu khách hàng.