Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính ký kết hợp tác với Học viện Tài chính

Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính ký kết hợp tác với Học viện Tài chính

Ngày 6/1/2023, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2025. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa những mục tiêu, kế hoạch hợp tác giữa hai bên trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và một số lĩnh vực khác.
Phát triển lành mạnh, hiệu quả thị trường tài chính, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế

Phát triển lành mạnh, hiệu quả thị trường tài chính, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế

Ngày 16/6/2022, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) và Trường Đại học Thương mại đã phối hợp đồng tổ chức hội thảo cấp quốc gia với chủ đề: “Tái định hình thị trường tài chính cho phục hồi và phát triển kinh tế”. Hội thảo đón nhận hơn 50 tham luận và ý kiến trao đổi của các nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế, các cơ quan quản lý, cung cấp thêm nhiều luận cứ khoa học, các đề xuất chính sách để tái định hình thị trường tài chính hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế.
Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách cho trẻ em lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề

Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách cho trẻ em lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề

Chiều 28/12/2021, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) phối hợp tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu các công cụ theo dõi, phân bổ và chi tiêu ngân sách cho trẻ em lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế của một số bộ, ngành, địa phương” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính chủ trì Hội thảo.