Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính ký kết hợp tác với Học viện Tài chính

Minh Trang

Ngày 6/1/2023, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2025. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa những mục tiêu, kế hoạch hợp tác giữa hai bên trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và một số lĩnh vực khác.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2025 giữa Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và Học viện Tài chính.
Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2025 giữa Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và Học viện Tài chính.

Tham dự lễ ký kết, về phía Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Viện CLCSTC) có TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện CLCSTC; các Phó Viện trưởng - TS. Nguyễn Thanh Nga, TS. Lê Thị Thùy Vân; lãnh đạo các ban, văn phòng, trung tâm thuộc Viện CLCSTC.

Về phía Học viện Tài chính có PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng trường; đại diện lãnh đạo văn phòng, các khoa, ban thuộc Học viện Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện CLCSTC chia sẻ, Viện CLCSTC và Học viện Tài chính đã có mối quan hệ mật thiết trong nhiều năm qua. Việc ký kết hợp tác giữa hai bên nhằm ghi nhận và thực hiện cam kết được thống nhất giữa hai bên liên quan tới việc khai thác thế mạnh của mỗi bên, triển khai có hiệu quả các nội dung ký kết nhằm phát triển khoa học và công nghệ và đào tạo của hai bên và của ngành Tài chính nói chung.

Theo PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính, Viện CLCSTC và Học viện Tài chính sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học; tổ chức hội thảo, hội nghị; đào tạo. Ngoài ra, hai bên hợp tác, phối hợp trong việc biên soạn giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo và các ấn phẩm khác; thành lập mạng lưới thông tin về cơ sở dữ liệu về các chuyên gia, nhà khoa học; chia sẻ thông tin, dữ liệu trong nghiên cứu…

Nội dung biên bản ký kết giữa Viện CLCSTC và Học viện Tài chính cũng quy định rõ trách nhiệm của các bên. Theo đó, các bên đảm bảo đủ nguồn lực, nhân lực để triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Bản thỏa thuận; thường xuyên theo dõi, hỗ trợ các hoạt động hợp tác, đảm bảo hiệu quả tối đa dựa trên lợi ích của các bên; thông báo cho các bên về nhu cầu, kế hoạch triển khai hợp tác theo các nội dung và phạm vi hợp tác đã được thỏa thuận để cùng xác định các nhiệm vụ có thể hợp tác.