Thực tiễn quản lý tài sản công tại Mỹ

Thực tiễn quản lý tài sản công tại Mỹ

Ở mỗi quốc gia, tài sản công có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất và quản lý xã hội, quản lý tốt tài sản công luôn được coi là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng quản lý nhà nước của quốc gia đó. Mỹ là một trong những quốc gia điển hình trong quản lý hiệu quả tài sản công. Bài viết này đánh giá tổng quan thực tiễn quản lý tài sản công tại Mỹ.
Xe ô tô biếu tặng không được miễn, giảm thuế

Xe ô tô biếu tặng không được miễn, giảm thuế

Nhìn lại phiên trả lời chất vấn tại nghị trường Quốc hội ngày 8/6 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, trong đó có vấn đề xe ô tô biếu tặng có thể thấy, người đứng đầu “tư lệnh” ngành Tài chính đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đúng trọng tâm câu hỏi mà đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm...