Việt Nam nhập khẩu xe từ nước nào nhiều nhất?


Xe từ Thái Lan, Trung Quốc và Indonesia chiếm tới 90,3% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Kết quả nói trên được dẫn theo thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan về lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9/2023.

Theo đó, xét ở góc độ nguồn gốc, Thái Lan tiếp tục duy trì là nhà cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam với 42.366 xe, kim ngạch 882,74 triệu USD.

Tiếp theo là Indonesia với 34.933 xe, kim ngạch 482,8 triệu USD và Trung Quốc với 7.712 xe, kim ngạch 297 triệu USD.

Như vậy, với 85.011 xe, riêng 3 thị trường lớn nhất ở châu Á chiếm tới 90,3% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước trong cùng thời điểm.

3 thị trường lớn nhất ở châu Á chiếm tới 90,3% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam
3 thị trường lớn nhất ở châu Á chiếm tới 90,3% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9 cả nước nhập khẩu 7.430 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 173,68 triệu USD, tăng 7,2% về lượng và 6,8% về kim ngạch so với tháng trước.

Dù có chiều hướng nhích lên, nhưng lượng ô tô nhập khẩu những tháng gần đây vẫn ở mức thấp dưới 10.000 xe/tháng, trong khi bình quân 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 12.000 xe/tháng.

Tính chung hết tháng 9 cả nước nhập khẩu 94.177 ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch đạt 2,2 tỷ USD, giảm 17,8% về lượng và giảm 15,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tạp chí Công thương