Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Chứng khoán là một trung gian tài chính có sức ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế. Đây cũng là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, do đó, công tác xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) cần đủ sức răn đe để phòng các sai phạm trong lĩnh vực này. Bài viết tập trung phân tích một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.
Thi hành xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả về chứng khoán

Thi hành xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả về chứng khoán

Thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là một trong những nội dung mới tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Công khai việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Công khai việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Đây là một trong nội dung quan trọng được bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Phạt nặng bán nhà “lúa non”

Phạt nặng bán nhà “lúa non”

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, đối với các hành vi bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai không có bảo lãnh ngân hàng, chưa đủ các điều kiện mở bán sẽ bị phạt tiền từ 400 - 600 triệu đồng.
Điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đặt cược, trò chơi có thưởng

Điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đặt cược, trò chơi có thưởng

Với mục tiêu đồng bộ với hệ thống pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm hành chính, nâng cao nhận thức của người chơi và doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng với nhiều điểm mới.