7 nhóm hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

PV

Chiều ngày 16/3/2023, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức công bố Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước (KTNN).

Công bố Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
Công bố Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua tại Phiên họp thứ 20 diễn ra vào ngày 28/2 vừa qua. Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2023.

Báo cáo tại Lễ công bố,  Phó Tổng KTNN Đặng Thế Vinh cho biết, Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN gồm 5 chương, 21 điều. Pháp lệnh chỉ rõ các hành vi vi phạm được xác định căn cứ vào các quy định của Luật KTNN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động KTNN, bao gồm: Vi phạm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm; Vi phạm quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán; Vi phạm quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán quy định tại Điều 68, Luật KTNN.

Về mức phạt tiền tại Điều 7 quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN của cá nhân là 50 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN của tổ chức là 100 triệu đồng.

Về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Điều 15 quy định người có thẩm quyền lập biên bản, bao gồm: Kiểm toán viên nhà nước, tổ trưởng tổ kiểm toán, phó trưởng đoàn kiểm toán, trưởng đoàn kiểm toán, kiểm toán trưởng.

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật KTNN, Pháp lệnh quy định 7 điều tương ứng với 7 nhóm loại hành vi vi phạm tương ứng với hình thức, mức phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trong đó, 7 nhóm loại hành vi vi phạm gồm: Hành vi vi phạm các quy định về gửi báo cáo định kỳ; hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện việc kiểm toán; Hành vi vi phạm quy định về trả lời và giải trình liên quan đến nội dung kiểm toán; Hành vi không ký biên bản kiểm toán, không chấp hành quyết định kiểm toán; Hành vi mua chuộc, hối lộ thành viên Đoàn kiểm toán, cản trở công việc của KTNN; Hành vi che giấu hành vi vi phạm pháp luật về tài chính công, tài sản công, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm toán, kết quả kiểm toán; Hành vi vi phạm quy định về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN...