Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng năm 2023: Uớc tính xuất siêu 6,35 tỷ USD

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 6,35 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (xuất siêu 2,35 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,04 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,39 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng năm 2023: Uớc tính xuất siêu 6,35 tỷ USD  - Ảnh 1