Yêu cầu và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Yêu cầu và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, với tỷ lệ trên 95% kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ đề ra, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương, chủ động, linh hoạt, quyết liệt triển khai các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao chất lượng giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng còn lại của năm.
Thủ tướng yêu cầu tăng tốc trong 2 tháng cuối năm

Thủ tướng yêu cầu tăng tốc trong 2 tháng cuối năm

Kết luận phần thảo luận kinh tế-xã hội tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020, Thủ tướng nêu rõ, càng khó khăn, chúng ta càng quyết tâm hơn nữa, ý chí hơn nữa để đưa đất nước tiến lên. Tình cảm tương thân tương ái của nhân dân với miền Trung chính là phải tăng sức sản xuất, phải làm nhiều hơn nữa để bù đắp cho tổn thất, mất mát về cơ sở vật chất, đời sống của người dân miền Trung.
Thủ tướng yêu cầu quyết liệt giải ngân vốn ODA

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt giải ngân vốn ODA

Ngày 29/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.