VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là bệ đỡ cho nền kinh tế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là bệ đỡ cho nền kinh tế

Theo Tổng cục Thống kê, trong bức tranh kinh tế còn nhiều gam trầm, thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản nổi lên những điểm sáng, là một trong những “bệ đỡ” của nền kinh tế 2021.

Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng doanh nghiệp bình quân là 7,9%

Hà Nội: 80% người dân nông thôn được tiếp cận, sử dụng nước sạch

Đến năm 2050 phải hình thành 31 sân bay, bao gồm 14 sân bay quốc tế

Trong năm 2021 đại dịch COVID-19 đã gây tác động lớn tới mọi mặt của kinh tế, đời sống, xã hội, đặc biệt trong quý III, kinh tế suy giảm chưa từng có khi tăng trưởng GDP giảm tới 6,02%. Tuy nhiên, với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự chuyển hướng kịp thời trong chiến lược phòng chống dịch COVID-19 theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả, nền kinh tế đã tăng trưởng trở lại trong quý IV/2021. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế còn nhiều gam trầm, là khu vực Nông, lâm nghiệp và Thủy sản, có thể coi là một trong những “bệ đỡ” của nền kinh tế 2021.

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58% (quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%). Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, đóng góp 63,80%; khu vực dịch vụ tăng 1,22%, đóng góp 22,23%.

Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là bệ đỡ cho nền kinh tế
Tốc độ tăng/giảm GDP các quý năm 2021 (%)

Trong bối cảnh nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh tế bị gián đoạn, thiệt hại nặng nề, sản xuất nông nghiệp vẫn được duy trì, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh lương thực quốc gia, đóng góp vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, khẳng định rõ là một trong những trụ đỡ kinh tế vững chắc trong mọi hoàn cảnh. Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, năng suất của phần lớn cây trồng đạt khá so với năm trước, chăn nuôi tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu một số nông sản năm 2021 tăng cao góp phần duy trì nhịp tăng trưởng của cả khu vực.

“Ngành nông nghiệp tăng 3,18%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,88%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 1,73%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Về sản xuất lúa, diện tích lúa cả năm ước đạt 7,24 triệu ha, giảm 38,3 nghìn ha so với năm trước do chuyển đổi cơ cấu sản xuất và mục đích sử dụng đất; năng suất lúa ước đạt 60,6 tạ/ha, tăng 1,8 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 43,88 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn. Trong đó: Lúa đông xuân có diện tích gieo trồng đạt 3.006,8 nghìn ha, giảm 17,2 nghìn ha; năng suất đạt ở mức cao với 68,6 tạ/ha, tăng 2,9 tạ/ha; sản lượng lúa đông xuân đạt 20,63 triệu tấn, tăng 755,1 nghìn tấn. Lúa hè thu có diện tích gieo trồng đạt 1.954,2 nghìn ha, tăng 9,1 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2020; năng suất đạt 57 tạ/ha, tăng 1,7 tạ/ha; sản lượng đạt 11,14 triệu tấn, tăng 389,1 nghìn tấn. Lúa thu đông có diện tích gieo trồng lúa thu đông năm 2021 ước tính đạt 719,7 nghìn ha, giảm 4,3 nghìn ha so với vụ thu đông năm trước chủ yếu do chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và do bị ảnh hưởng dây chuyền từ vụ hè thu xuống giống muộn, một số chân ruộng không đủ thời vụ sản xuất nên tạm cho đất nghỉ ngơi, mở ruộng đón phù sa chuẩn bị cho vụ đông xuân sắp tới; năng suất toàn vụ ước tính đạt 56,1 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; sản lượng ước tính đạt 4,04 triệu tấn, tăng 9,4 nghìn tấn. Lúa mùa có diện tích gieo cấy là 1.559,7 nghìn ha, giảm 26,1 nghìn ha so với năm trước, chủ yếu do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng sang trồng cây hằng năm khác hoặc cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao hơn; năng suất ước tính đạt 51,7 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha; sản lượng chung toàn vụ ước tính đạt 8,07 triệu tấn, giảm 36,2 nghìn tấn so với vụ mùa năm trước.

Về cây lâu năm, trong năm 2021, diện tích trồng cây lâu năm ước tính đạt 3.688,6 nghìn ha, tăng 2% so với năm 2020, bao gồm nhóm cây công nghiệp đạt 2.209,9 nghìn ha, tăng 1,1%; nhóm cây ăn quả đạt 1.173,4 nghìn ha, tăng 3,4%; nhóm cây lấy dầu đạt 189,1 nghìn ha, tăng 3,2%; nhóm cây gia vị, dược liệu đạt 55 nghìn ha, tăng 3,8%.

Về chăn nuôi, ngành chăn nuôi đã có nhiều giải pháp tích cực để kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm nhờ đó mà dịch bệnh đã giảm, nhu cầu thị trường tăng lên trong những tháng cuối năm, sản lượng sản phẩm chăn nuôi tăng so với năm trước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu năm 2021 đều tăng so với năm trước như: Sữa đạt 1,2 triệu tấn, tăng 1,5% so với năm 2020; trứng đạt 17.530,4 triệu quả, tăng 5,1%; thịt bò đạt 458,3 nghìn tấn, tăng 3,8%, thịt lợn đạt 4.180,2 nghìn tấn, tăng 3,6%…

Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là bệ đỡ cho nền kinh tế
Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

Về Lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước tính đạt 277,8 nghìn ha, tăng 2,8% so với năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 99 triệu cây, tăng 3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 18,1 triệu m3, tăng 5,4%; sản lượng củi khai thác đạt 18,8 triệu ste, giảm 1,6%.

Về Thủy sản, trong năm 2021 sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 3.920,8 nghìn tấn, tăng 0,9% so với năm trước, bao gồm: Cá đạt 3.036,1 nghìn tấn, tăng 1%; tôm đạt 148,9 nghìn tấn, tăng 1,2%; thủy sản khác đạt 735,8 nghìn tấn, tăng 0,6%. Sản lượng thủy sản khai thác biển năm 2021 ước đạt 3.726 nghìn tấn, tăng 0,9%, trong đó: Cá đạt 2.903,5 nghìn tấn, tăng 1%; tôm đạt 138,7 nghìn tấn, tăng 1,2%.

Một số mặt hàng nông sản và được sản xuất từ nông sản có giá trị xuất khẩu tăng so với năm 2020 như: Thủy sản đạt 1.977 triệu USD, tăng 11,8% so với năm 2020; Sữa và sản phẩm sữa đạt 1.189 triệu USD, tăng 13,4%; Rau quả đạt 1.489 triệu USD, tăng 13,7%; Hạt điều đạt 4.213 triệu USD, tăng 133%; ngô đạt 2.872 triệu USD, tăng 20,3%; Cao su đạt 2.988 triệu USD, tăng 103%; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2.948 triệu USD, tăng 15,2%; Bông đạt 3.253 triệu USD, tăng 42,5%; Sợi dệt đạt 2.577 triệu USD, tăng 28,9%; …

Với những kết quả đạt được như vậy, các ngành trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế, đảm bảo thu nhập cho người dân và an sinh xã hội trong năm 2021, góp phần thực hiện tốt xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Theo kết quả sơ bộ từ Khảo sát mức sống dân cư năm 2021, ước tính thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,2 triệu đồng, giảm 73 nghìn đồng so với năm 2020; tỷ lệ nghèo tiếp cận đa chiều ước khoảng 4,4%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với năm 2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM