VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
2 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần MSB từ DATC

2 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần MSB từ DATC

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) cho biết, đã có 02 nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đăng ký đấu giá theo lô cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do DATC sở hữu.

DATC tham gia tái cơ cấu hiệu quả nhiều doanh nghiệp

Nâng cao địa vị pháp lý, vị thế của DATC

Mở rộng quyền tiếp nhận nợ, tài sản để tiếp tục đầu tư cho DATC

DATC bán đấu giá trên 4,03 triệu cổ phần MSB

Căn cứ Công văn số 588/CV-HĐTĐ ngày 09/12/2020 của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), danh sách Nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đăng ký đấu giá theo lô cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do DATC sở hữu.

Cụ thể là Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh bất động sản Vĩnh Phúc (thành lập tháng 11/2015) và Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH (thành lập tháng 12/2015).

Dự kiến phiên đấu giá diễn ra vào ngày 23/12/2020. DATC sẽ bán đấu giá cả lô hơn 4 triệu cổ phần MSB với giá khởi điểm hơn 52,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 13.000 đồng/cổ phần.

Trước đó, ngày 7/10, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của MSB.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM