VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
DATC bán khoản nợ phải thu trên 1,14 nghìn tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

DATC bán khoản nợ phải thu trên 1,14 nghìn tỷ đồng

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ của mình tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang.

Đảng bộ DATC phấn đấu thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

DATC xử lý hiệu quả nợ xuất của nhiều “ông” lớn

DATC lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ, tư vấn pháp lý

DATC thực hiện nghiêm phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Theo đó, tên tài sản là Khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang (Công ty Minh Quang): Giá trị khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang đến thời điểm 30/06/2020 là: 1.149.259.594.150 đồng (Một nghìn một trăm bốn mươi chín tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, năm trăm chín mươi tư nghìn, một trăm năm mươi đồng).

Trong đó, nợ gốc là 389.740.996.399 đồng; Nợ lãi là 759.518.597.751 đồng. Số liệu khoản nợ căn cứ Hồ sơ đối chiếu và xác nhận công nợ tại thời điểm 30/06/2020 giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ gồm: Máy móc thiết bị là dây chuyền phun sơn vỏ bình gas: là tài sản bảo đảm cho khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty CP Dầu khí và Khoáng sản quốc tế PASC; Giá trị Quyền sử dụng đất thuê 39 năm 4 tháng kể từ ngày 11/12/2007 đến ngày 02/4/2047 theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AO 892095, số vào sổ cấp GCNQSDĐ số T00821 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng cấp ngày 31/7/2009, theo tờ bản đồ số 00, diện tích 22.800 m2 và Toàn bộ tài sản trên đất bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống bồn chứa và công trình phụ trợ tại địa chỉ Kho gas LPG Minh Quang, lô CN5.1H, khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng: là tài sản bảo đảm cho khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang.

Giá khởi điểm là 161.500.000.000 đồng (một trăm sáu mươi mốt tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là khoản nợ, quyền sử dụng đất (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 03 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng.

Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Cùng với đó, đơn vị tham gia phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Đăng thông tin bán đấu giá trên báo chuyên ngành về dầu khí; Ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 03 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM