DATC lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ, tư vấn pháp lý


Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa thông báo lựa chọn tổ chức tư vấn pháp lý, tổ chức bán đấu giá khoản nợ tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Ngọc và Công ty TNHH Phúc Thanh Long.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 12/8/2020, DATC thông báo lựa chọn tổ chức tư vấn pháp lý nhằm soát xét về mặt pháp lý đối với hồ sơ khoản nợ DATC dự kiến mua, xử lý (bao gồm: Hồ sơ tín dụng, hợp đồng vay vốn, khế ước nhận nợ, hồ sơ giải ngân; hợp đồng kinh tế, hồ sơ cơ cấu nợ, các cam kết, thỏa thuận khác giữa chủ nợ và khách nợ …); Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản nợ (bao gồm: Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Văn bản đăng ký giao dịch bảo đảm, giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu liên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản nợ; Văn bản bảo lãnh của bên thứ ba...). Trên cơ sở đó có nhận xét đánh giá, đưa ra khuyến nghị.

Đồng thời, tổ chức tư vấn pháp lý sẽ cùng DATC tham gia soạn thảo Hợp đồng và các văn bản thỏa thuận, yêu cầu cam kết của các bên liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của DATC làm cơ sở đàm phán ký kết Hợp đồng mua bán nợ; thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất thực hiện hợp đồng mua bán nợ, tư vấn và tham gia cùng DATC xử lý các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện phương án: tư vấn, tham gia xử lý tài sản bảo đảm, tư vấn, cùng tham gia làm việc với các cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra tranh chấp, tư vấn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DATC tại Tòa án…

Các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm tư vấn pháp lý phù hợp quan tâm, đề nghị cung cấp hồ sơ năng lực, nguyên tắc xác định phí tư vấn và thời gian thực hiện cho dịch vụ tư vấn pháp lý nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Ban Mua bán nợ 1 - DATC từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 14/8/2020.

Trước đó, ngày 10/8/2020, DATC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Ngọc và Công ty TNHH Phúc Thanh Long với giá khởi điểm là 65,5 triệu đồng. Thời gian nhận hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin công khai trên website của DATC và website đấu giá chuyên nghành (http://dgts.moj.gov.vn).

Tổ chức đấu giá phải đáp ưng điều kiện: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...); Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố; Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

 Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá, tổ chức phải ấp ứng yêu cầu về số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là khoản nợ, quyền sử dụng đất (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng.