VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC bán tài sản tại ALCII

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

DATC bán tài sản tại ALCII

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang thực hiện các thủ tục lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản tại Công ty Cho thuê tài chính II (ALCII). Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thoái vốn đầu tư của DATC.

Hoạt động mua, bán, xử lý nợ và một số bất cập đặt ra

Tháo gỡ bế tắc cho hoạt động mua bán nợ

DATC lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

“Tăng lực” để tạo đột phá

DATC bán tài sản tại Công ty Cho thuê tài chính II

Theo đó, DATC sẽ thực hiện bán đấu giá khoản tiền gửi tại Công ty ALCII có giá trị 387.361.487.500 đồng (tính đến ngày 17/10/2017); Trong đó, nợ gốc tiền gửi là 269,2 tỷ đồng, tiền lãi chậm trả là 118.161.487.500 đồng. Giá khởi điểm là 269,2 tỷ đồng.

Nguồn gốc tài sản là nợ phải thu tiếp nhận từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), số tiền nợ phải  thu phát sinh từ các hợp đồng tiền gửi giữa ACV và ALCII đã được đối chiếu, xác nhận số liệu theo biên bản giữa DATC, ALCII và Công ty Hợp danh quản lý thanh lý tài sản Sen Việt – Tổ chức được Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh chỉ định làm Quản tài viên vụ việc phá sản ALCII.

Để trở thành tổ chức thực hiện đấu giá, các đơn vị tham gia phải đáp ứng được đầy đủ về cơ sở vật chất, phương án đấu giá khả thi và hiệu quả. Cụ thể, Cơ sở vật chất, trang thiết bị phải đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...)

Bên cạnh đó, tổ chức tham gia phải có đủ  năng lực, kinh nghiệm và uy tín như số lượng đấu giá viên, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, tỷ lệ đấu giá thành công, uy tín... trong thời gian 03 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng.

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phải phù hợp theo quy định của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Đồng thời, phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

Thời gian nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá, trước ngày 11/5/2018, tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM