VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
DATC thoái vốn tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

DATC thoái vốn tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang

Công ty TNHH Một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang nhằm thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp.

Ưu tiên nguồn lực của DATC để hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp

DATC phải thoái vốn trong 5 năm, kể từ khi đầu tư tại doanh nghiệp

8 nguyên tắc chung trong quy chế tài chính của DATC

Theo đó, DATC bán 730.481 cổ phần và số nợ phải thu 80.666.682.350 đồng theo sổ sách tại thời điểm 31/12/2020; trong đó: nợ gốc là 32.630.562.036 đồng, nợ lãi là 48.036.120.314 đồng.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ gồm: Nhà cửa vật kiến trúc; Máy móc, thiết bị (Chi tiết tại các chứng thư thẩm định giá số: 73/2021/CTTĐG/CPAHANOI ngày 23/8/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội).

Giá khởi điểm bán đấu giá: 4.710.000.000 đồng.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá được DATC đưa ra gồm: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...); Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là khoản nợ, quyền sử dụng đất (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Đơn vị tham gia đấu giả phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố; Phải đáp ứng các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

Thời gian nộp hồ sơ: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin công khai trên website của DATC và website đấu giá chuyên nghành (http://dgts.moj.gov.vn).Nooppj hồ sơ tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM