VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bảo hiểm Hàng không bị phạt nặng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bảo hiểm Hàng không bị phạt nặng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

405 triệu đồng là tổng số tiền mà Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

[Infographics] Diễn biến thị trường chứng khoán 9 tháng đầu năm 2020

Đánh giá sai sót trong báo cáo tài chính tại các công ty xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Yếu tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán phái sinh sẽ sôi động hơn vì đâu?

Cụ thể, ngày 20/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 679/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Theo quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không bị phạt tiền 350 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính “không đăng ký giao dịch chứng khoán”. Căn cứ xử phạt được dựa trên quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, năm 2008, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Năm 2017, Tổng Công ty thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, Tổng Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không cũng bị phạt 20 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính "báo cáo giao dịch không chính xác" theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, ngày 05/9/2019, Tổng Công ty đã thực hiện mua 89.400 cổ phiếu của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa (BEL) và bán 1.300 cổ phiếu BEL, nâng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 225.500 cổ phiếu lên 313.600 cổ phiếu BEL, trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa. Ngày 13/9/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được báo cáo của Tổng Công ty về số lượng cổ phiếu trước nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 224.200 cổ phiếu và đã mua 89.400 cổ phiếu vào ngày 05/9/2019 dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 313.600 cổ phiếu BEL. 

Ngày 11/11/2019, Tổng Công ty mua 8.400 cổ phần BEL, dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) sở hữu sau giao dịch tăng từ 716.000 cổ phiếu (11,93%) lên 724.400 cổ phiếu (12,07%). Ngày 14/11/2019, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn, theo đó, khối lượng nắm giữ trước và sau giao dịch lần lượt là 712.300 cổ phiếu BEL và 720.700 cổ phiếu BEL.

Cũng theo Quyết định số 679/QĐ-XPVPHC, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không còn bị phạt tiền 35 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính "báo cáo không đúng thời hạn" khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, từ ngày 06-09/9/2019, Tổng Công ty đã mua 97.200 cổ phiếu BEL dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của BEL (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 7%). Tuy nhiên, đến ngày 01/10/2019, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty.

Ngày 02/10/2019, Tổng Công ty mua tiếp 17.000 cổ phiếu BEL, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cồ phiếu lưu hành của BEL (tăng từ ngưỡng 10% lên ngưỡng 11%) nhưng ngày 28/10/2019, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM