VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng cục Hải quan loại 161 tờ khai của 22 doanh nghiệp không có gạo tại cảng

Có đến 161 tờ khai của 22 doanh nghiệp không có gạo tại cảng nhưng vẫn khai báo các tờ khai xuất khẩu gạo vào hệ thống Xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Tổng cục Hải quan loại 161 tờ khai của 22 doanh nghiệp không có gạo tại cảng

Tổng cục Hải quan đã công bố cụ thể thông tin về 161 tờ khai xuất khẩu gạo của 22 doanh nghiệp không nằm trong danh mục được công bố tại Công văn số 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020 của Tổng cục Hải quan về xuất khẩu gạo nhưng đã đăng ký mở tờ khai thông quan.

Từ 0 giờ ngày 25/4/2020, mở đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo tồn tại cảng

Doanh nghiệp có thể đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo nếp từ ngày 23/4/2020

Tổng cục Hải quan khẩn trương thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất khẩu gạo

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an điều tra, xác minh thông tin tiêu cực trong xuất khẩu gạo

Trước đó, theo thông báo tại Công văn số 2650/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020, Tổng cục Hải quan đã thiết lập hệ thống để cộng trở lại hạn ngạch số lượng 38.642,56 tấn gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020 áp dụng từ 0h00 ngày 26/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020, đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan… nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Cũng theo rà soát của Hải quan tại công văn số 2638/TCHQ-GSQL, có 14 doanh nghiệp đã có gạo được đưa tới cảng trước ngày 24/3/2020 tại 5 Cục hải quan đại phương là Long An, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ và An Giang và chưa kịp đăng ký tờ khai xuất khẩu thì gặp câu chuyện tạm dừng xuất khẩu. Tổng số gạo tồn tại cảng là 17.380,02 tấn các loại gạo tẻ thường, gạo Japonica, gạo trắng tấm Việt Nam, gạo lứt.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hệ thống, cơ quan Hải quan phát hiện từ 18h45 phút đến 19h45 phút ngày 25/4, có 22 doanh nghiệp không thuộc danh sách doanh nghiệp công bố tại Công văn số 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020 của Tổng cục Hải quan đã thực hiện khai báo các tờ khai xuất khẩu gạo vào hệ thống Xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Bởi vậy, Tổng cục Hải quan đã quyết định thông báo các tờ khai này không có gia trị làm thủ tục hải quan.

Thông tin này cũng được Tổng cục Hải quan gửi các cục hải quan địa phương; VCCI; các doanh nghiệp xuất khẩu gạo; Hiệp hội lương thực hiện Việt Nam và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM