Tổng cục Hải quan khẩn trương thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất khẩu gạo


Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin tiêu cực trong hoạt động xuất khẩu gạo.

Tổng cục Hải quan khẩn trương thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất khẩu gạo.
Tổng cục Hải quan khẩn trương thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất khẩu gạo.

Ngày 20/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Công văn số 4764/BTC-VP yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung thông tin báo chí, mạng xã hội và doanh nghiệp phản ánh về những nghi vấn trong việc can thiệp của công chức hải quan, cơ quan hải quan đối với việc mở tờ khai xuất khẩu gạo, xử lý nghiêm sai phạm của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu, Tổng cục Hải quan khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra xác minh làm rõ nội dung thông tin  báo chí, mạng xã hội, doanh nghiệp phản ánh và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 30/4/2020.

Liên quan đến nội dung thông tin báo chí, mạng xã hội và doanh nghiệp phản ánh về những nghi vấn trong việc can thiệp của công chức hải quan, cơ quan hải quan đối với việc mở tờ khai xuất khẩu gạo, xử lý nghiêm sai phạm của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, cùng ngày Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký Công văn số 4763/BTC-VP gửi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc điều tra, xác minh thông tin tiêu cực trong hoạt động xuất khẩu gạo.

Theo đó, để đảm bảo tính khách quan, minh bạch và tính tổng thể các vấn đề báo chí, doanh nghiệp, mạng xã hội phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong quản lý hoạt động xuất khẩu gạo thời gian qua, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét điều tra, xác minh làm rõ các nội dung nêu trên. Qua đó, nhằm xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức cá nhân trong hoạt động xuất khẩu gạo cũng như xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong trường hợp đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật.