VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Giá dự thầu gồm các chi phí cho các yếu tố rủi ro và trượt giá

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giá dự thầu gồm các chi phí cho các yếu tố rủi ro và trượt giá

Ông Nguyễn Tiến Tĩnh (Hà Nội) hỏi, theo yêu cầu đối với hợp đồng trọn gói thì khi đấu thầu nhà thầu phải phân bổ chi phí dự phòng vào giá dự thầu. Nhưng có nhà thầu không phân bổ vào giá dự thầu mà nhà thầu cộng hết giá dự thầu từng hạng mục và cộng thêm khoản dự phòng thì xử lý thế nào?

Điều chỉnh công việc trong hợp đồng căn cứ quy định nào?

Các gói thầu được áp dụng chỉ định thầu

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu, khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Đối với trường hợp của ông Tĩnh, nhà thầu chào giá theo nội dung của hồ sơ mời thầu và trên cơ sở quy định nêu trên, theo đó giá dự thầu của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu và biểu giá tổng hợp được hiểu là đã bao gồm chi phí dự phòng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM