VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
 Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thái Nguyên trả lời về trường hợp bị cắt hưởng chế độ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thái Nguyên trả lời về trường hợp bị cắt hưởng chế độ

(Tài chính) Theo phản ánh của bà Hoàng Thị Hương Lệ (tỉnh Thái Nguyên), ông nội của bà Lệ là Hoàng Văn Lịch, nhập ngũ tháng 10/1968, xuất ngũ tháng 6/1978. Ông Lịch được giải quyết hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 61% từ ngày 1/7/2007.

Năm 2009, theo hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, ông Lịch khai bổ sung một người con đẻ (sinh năm 1981) đã chết vào hồ sơ hưởng chế độ. Tháng 10/2010, ông Lịch nhận được Quyết định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc tạm dừng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với lý do, con của ông chết không rõ nguyên nhân và không có biên bản xác nhận của Hội đồng huyện.

Bà Lệ cho rằng, lý do cắt hưởng trợ cấp không thỏa đáng nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trường hợp của ông Lịch.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Hoàng Văn Lịch được lập theo Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Ông Lịch đã được Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Thái Nguyên kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật là 61%, hưởng chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kể từ ngày 1/7/2007.

Năm 2009, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong toàn tỉnh, thì hồ sơ của ông Lịch không đủ điều kiện với lý do: Con chết không rõ nguyên nhân, không có Biên bản xác nhận của Hội đồng cấp huyện. Với lý do như vậy, ngày 4/10/2010 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên có Quyết định số 52/QĐ-LĐTBXH đình chỉ và thu hồi chế độ đã hưởng (quy định người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, sinh con dị dạng dị tật chết thì phải có chứng tử hoặc xác nhận của Y tế cơ sở ghi rõ nguyên nhân chết hoặc bệnh án điều trị bệnh tật; Biên bản xác nhận của Hội đồng chính sách cấp huyện xét và đề nghị làm cơ sở để UBND huyện cấp giấy xác nhận là ngày hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học).

Theo quy định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gồm: Bản khai của người hoạt động kháng chiến (mẫu số 7-HH2); Biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của hội đồng cấp xã (mẫu số 7-HH3); Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của UBND cấp huyện, thành phố, thị xã (mẫu số 7-HH1); Giấy tờ chứng minh vùng hoạt động.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên trả lời để bà Lệ được rõ trường hợp của ông Hoàng Văn Lịch không đủ điều kiện hưởng theo quy định tại thời điểm bị đình chỉ và thu hồi chế độ.

Ngày 9/4/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013; Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn giải quyết chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đề nghị ông Lịch liên hệ với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phú Lương để được hướng dẫn lập hồ sơ nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM