Tái cơ cấu hai tập đoàn ngành xây dựng: Giảm gánh nặng cho Chính phủ

Theo Tuổi Trẻ

Đó là một trong những mục tiêu tái cơ cấu, theo tờ trình phương án tái cơ cấu hai tập đoàn là Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam vừa được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng, việc tái cơ cấu hai tập đoàn sẽ theo trình tự: kết thúc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động của hai tập đoàn để tổ chức lại các tổng công ty con như trước khi tham gia tập đoàn; tổ chức thực hiện chuyển giao quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các tổng công ty tham gia thí điểm thành lập tập đoàn (bao gồm cả hai công ty mẹ tập đoàn) cho bộ quản lý ngành.

Về việc tổ chức lại các tổng công ty tham gia hai tập đoàn, Bộ Xây dựng cho biết sẽ chỉ đạo các tổng công ty sớm hoàn chỉnh, trình bộ phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; lập và trình Thủ tướng phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty HUD sau khi chuyển về Bộ Xây dựng; chỉ đạo các tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, từ nay đến hết năm 2015 hoàn thành.

Theo Bộ Xây dựng, hai năm thí điểm tập đoàn đã bộc lộ một số vấn đề: quy mô và năng lực của tập đoàn còn nhỏ và hạn chế, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp xây dựng VN mới đạt 6.635 tỉ đồng, của HUD là 5.524 tỉ đồng. Tổng doanh thu thực hiện hằng năm chưa cao (năm 2011 Tập đoàn Công nghiệp xây dựng VN đạt 45.495 tỉ đồng, HUD đạt 26.664 tỉ đồng). Các tập đoàn đầu tư dàn trải theo hướng đa ngành, đa nghề trong điều kiện năng lực tài chính hạn hẹp nên dễ gặp rủi ro khi môi trường kinh doanh biến động lớn.