Thông báo số 312/TB-BTC:

Tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020

Theo news.zing.vn

Thông báo số 312/TB-BTC ngày 20/4/2020 về tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông báo số 312/TB-BTC.