Tạm dừng thanh toán 318 tỷ đồng chi sai quy định 5 tháng đầu năm

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, trong 5 tháng đầu năm, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi NSNN ước đạt 259.116 tỷ đồng.

Tạm dừng thanh toán 318 tỷ đồng chi sai quy định 5 tháng đầu năm
Cán bộ Kho bạc Nhà nước hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ thủ tục giao dịch với khách hàng. Nguồn: Internet

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 23.850 khoản chi của 11.2000 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền trên 318 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định (trong đó số thực từ chối thanh toán là 3,5 tỷ đồng).

Tính riêng tháng 5/2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 56.827 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN và phát hiện 5.000 khoản chi của 2.500 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục,chế độ quy định; từ chối thanh toán 0,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tính đến ngày 30/5/2013, lũy kế vốn đầu tư là 76.554,5 tỷ đồng. Trong đó giải ngân vốn đầu tư XDCB ước đạt 54.041,6 tỷ đồng, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 22.502,9 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 14,5 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Về kết quả huy động trái phiếu Chính phủ, tính từ đầu năm tới nay, KBNN đã huy động trái phiếu Chính phủ đạt 104.316,6 tỷ đồng đạt 61,3%, riêng T5/2013, huy động TPCP ước đạt 19.625,7 tỷ đồng.